Closeup shot of a group of businesspeople sitting together at a table and holding hands

Basutbildning i Motiverande samtal, 3 dagar. MALMÖ

Tid: 13-14/5+5/6 2024 (3 heldagar), 9-16 alla dagar.

OBS! Dag 1+2 på plats, dag 3 digitalt via Zoom.

Plats: Ungdomens hus, Malmö

Utbildare: Ursula Kaliszewska, leg. psykolog, MI-utbildare, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Kursbeskrivning: Grundutbildningen i MI eller motiverande samtal består av 2 dagars utbildning med teoretiska och praktiska moment. Mycket fokus läggs på att öva MI i praktiken. Efter 3 veckor genomförs en tredje utbildningsdag där deltagarna får möjlighet att jobba med de erfarenheter de gjort i sin praktik.

Utbildningsinnehåll: MI-färdigheter, förändringsprocessen, praktisk tillämpning.   

Pris: 2400 kr (exkl. moms)

Anmälan senast 5 maj 2024: till magenta76@hotmail.com

För vem?

MI används idag inom bl a hälso– och sjukvård, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, elevhälsa, tandvård, kriminalvård, beroendevård, socialtjänst, ungdomsmottagning, inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, omsorg om funktionshindrade, i arbete med ensamkommande, förebyggande arbete i spelbranschen, suicidprevention etc, dvs inom alla verksamheter där man kommer i kontakt med människor som söker rådgivning, eller som önskar göra eller behöver göra en förändring i sitt liv.

MI har även kommit att bli ett uppskattat verktyg för chefer inom allehanda verksamhetsområden.

Du har också stor glädje av att kunna MI-samtalsverktyg i din vardag som förälder/partner/kollega/medmänniska.

Vad är MI?

Motiverande samtal (MI -Motivational Interviewing) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Inom MI fokuserar vi även särskilt på utvecklingen av samtalsledarrollen/ behandlarrollen. Samtalsledarens roll är att via samarbete och individanpassad vägledning hjälpa kunden/klienten välja sin väg framåt. Samtalsledaren blir en skickligare yrkesutövare, oavsett grundprofession.

Tillämpning av MI ger ett skydd i yrkesrollen och gör även att arbetet ofta upplevs som roligare och mer stimulerande eftersom det förbättrar din förmåga att skapa kontakt och engagera dina klienter, att se dig själv som expert inom ditt område samtidigt som klienten är expert på sitt eget liv, samt bli bättre på att hantera och komma vidare med motstånd och ambivalens som kan uppstå i klientkontakter, vilket minskar stress. 

Motiverande samtal är en brett använd metod i Europa och Nordamerika. I Sverige tillämpas MI inom många olika verksamhetsområden som: skola, ungdomsboenden, ungdomsmottagning, hälso-och sjukvård, elevhälsa, levnadsvanemottagning, beroendevård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, inom arbetsrehabilitering, omsorg om funktionshindrade, äldrevård, socialtjänst, beroendevård, kriminalvård, kvinno- och tjejjourer, i arbete med ensamkommande ungdomar etc. 

 

Basutbildning i Motiverande samtal, 3 dagar. VISBY

Tid: 20-21/5+11/6 2024 (3 heldagar), 9-16 alla dagar

Plats: Arbetarrörelsens hus, Skarphällsgatan, Visby

Utbildare: Ursula Kaliszewska, leg. psykolog, MI-utbildare, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Pris: 2400 kr (exkl. moms)

Anmälan senast 15 maj 2024: magenta76@hotmail.com

Kursbeskrivning: Grundutbildningen i MI eller motiverande samtal består av 2 dagars utbildning med teoretiska och praktiska moment. Mycket fokus läggs på att öva MI i praktiken. Efter 3 veckor genomförs en tredje utbildningsdag där deltagarna får möjlighet att jobba med de erfarenheter de gjort i sin praktik.

Utbildningsinnehåll: MI-färdigheter, förändringsprocessen, praktisk tillämpning.   

För vem?

MI används idag inom bl a hälso– och sjukvård, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, elevhälsa, tandvård, kriminalvård, beroendevård, socialtjänst, ungdomsmottagning, inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, omsorg om funktionshindrade, i arbete med ensamkommande, förebyggande arbete i spelbranschen, suicidprevention etc, dvs inom alla verksamheter där man kommer i kontakt med människor som söker rådgivning, eller som önskar göra eller behöver göra en förändring i sitt liv.

MI har även kommit att bli ett uppskattat verktyg för chefer inom allehanda verksamhetsområden.

Du har också stor glädje av att kunna MI-samtalsverktyg i din vardag som förälder/partner/kollega/medmänniska.

Vad är MI?

Motiverande samtal (MI -Motivational Interviewing) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Inom MI fokuserar vi även särskilt på utvecklingen av samtalsledarrollen/ behandlarrollen. Samtalsledarens roll är att via samarbete och individanpassad vägledning hjälpa kunden/klienten välja sin väg framåt. Samtalsledaren blir en skickligare yrkesutövare, oavsett grundprofession.

Tillämpning av MI ger ett skydd i yrkesrollen och gör även att arbetet ofta upplevs som roligare och mer stimulerande eftersom det förbättrar din förmåga att skapa kontakt och engagera dina klienter, att se dig själv som expert inom ditt område samtidigt som klienten är expert på sitt eget liv, samt bli bättre på att hantera och komma vidare med motstånd och ambivalens som kan uppstå i klientkontakter, vilket minskar stress. 

Motiverande samtal är en brett använd metod i Europa och Nordamerika. I Sverige tillämpas MI inom många olika verksamhetsområden som: skola, ungdomsboenden, ungdomsmottagning, hälso-och sjukvård, elevhälsa, levnadsvanemottagning, beroendevård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, inom arbetsrehabilitering, omsorg om funktionshindrade, äldrevård, socialtjänst, beroendevård, kriminalvård, kvinno- och tjejjourer, i arbete med ensamkommande ungdomar etc.  

MOTIVERANDE SAMTAL

Refresh workshop, 1 dag.

Tid: inga datum ute just nu

Plats:

Pris:

Anmälan senast: till magenta76@hotmail.com

Kursbeskrivning: Motiverande samtal (Motivational interviewing eller MI) är en personcentrerad samtalsstil och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. MI riktar sig mot det vanligt förekommande problemet med ambivalens vid förändring. Din roll som samtalsledare är att via samarbete och vägledning hjälpa din klient hitta vilken väg hen ska gå i stället för att komma med färdiga råd. MI är idag en brett använd metod i en mängd verksamheter i hela landet där tex vårdpersonal/behandlare/chefer/handläggare/omsorgspersonal/skolpersonal möter patienter/klienter/anställda/kunder/brukare/elever och samtalar om förändring. 

Workshopen är öppen för alla som gått en basutbildning i MI tidigare och vill fräscha upp och fylla på sina kunskaper och få ny inspiration till sin MI-praktik. Workshopen kommer fokusera mycket på praktiska övningar och vissa bakåtblickar för repetition.