Jag har arbetat privat sedan 2011 med bl a psykoterapi, handledning, utredning och utbildning och med att hjälpa grupper och organisationer fungera mer effektivt.

Jag har varit yrkesverksam som psykolog sedan 2002 inom en rad olika verksamhetsområden som digital primärvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, smärtrehabilitering, barn- och ungdomshabilitering och mödra- och barnhälsovård.

Jag tog min psykologexamen 2002 vid Lunds universitet. Jag har specialistutbildning inom organisations- och arbetslivspsykologi. Jag är utbildad i kognitiv beteende terapi (KBT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Acceptance and commitment therapy (ACT) och Psykodynamisk terapi (PDT).

Samarbeten

Boka tid: https://www.samtalochforandring.se/kontakt/

Utbildning och certifieringar i urval

EMDR-utbildning del 1 och 2, IHPU Psykologutbildarna 2021-2022

Specialistutbildning inom arbetslivs- och organisationspsykologi, 2019

Diplomutbildning i organisationspsykologi, med fokus på handledning, coachning, konsultation, teambuilding och personligt ledarskap, 2019

Kognitiv beteendeterapi, Psykologpartners Stockholm, 2011

Acceptance and commitment therapy, Psykologpartners Stockholm, 2011

Motiverande samtal (Motivational interviewing). Basutbildning, fördjupningsutbildning, mentorsträning, 2010-2020

Psykodynamisk terapi, Lunds Universitet, 2002

Neuropsykiatriska tillstånd, bedömning och behandling. Lärarhögskolan, Stockholm, 2004

Neuropsykologisk teori och diagnostik, Stockholms universitet, 2005

Psykologprogrammet, Lunds Universitet, 1997-2002